Välkommen att bli konfirmand i Lidköpings kommun!

Under konfirmandtiden ges du möjlighet att utforska, upptäcka och dela saker tillsammans med andra. Att konfirmeras är att ge sig själv en chans att upptäcka vad kristen tro är. Upptäcka att det har med hela livet att göra.

I Lidköpings kommun erbjuds nio olika konfagrupper med lite olika inriktning och utgångspunkt. Alla grupper är tillgängliga för alla, det spelar ingen roll vart du bor någonstans. Välj den grupp som passar dig bäst utifrån tid, plats och inriktning.

Höstens grupper är nu igång, och anmälan öppnar igen till nästa vår.
Du är välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.

VIP-KONFA

I Guds ögon är vi ”Very Important Person”. Den här gruppen vänder sig till ungdomar med funktionsvariationer.
Gruppen erbjuds vartannat år, nästa gång hösten 2021.

Anita Olausson, diakoniassistent
070-820 38 82

KONFA ÖRSLÖSA/TUN

Under hösten träffas vi två gånger och då tillsammans med grupperna i Järpås och Råda. Från januari träffas gruppen en söndag i månaden 14.00-19.00.
Läger och dagsutflykter ingår.
Konfirmationsgudstjänsten är 6 september.

Gruppen träffas i Örslösa kyrka/Tuns församlingshem.

Linda Björklund, församlingsassistent
070-23 45 805

SOMMAR-KONFA SUNNERSBERG

Gruppen träffas några gånger på höstterminen och vårterminen. De två första veckorna på sommarlovet ses gruppen varje dag. Den första veckan är ett läger. Den andra veckan träffas vi på dagtid. Konfirmationsgudstjänsten är 3 juli.

Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn och i församlingshemmet i Otterstad.

Richard Burén, präst
070-820 38 81

KONFA JÄRPÅS

Under hösten träffas vi två gånger och då tillsammans med grupperna i Örslösa och Råda. Från januari träffas gruppen på onsdagar 17.00-19.00. Ibland träffas vi på fredagar innan ungdomskvällen ”Fredax”.
Läger och dagsutflykter ingår.
Konfirmationsgudstjänsten är 22-23 augusti.

Gruppen träffas i Järpås församlingshem.

Mats Bengtsson, präst
0510-48 52 14

ÄVENTYRS-KONFA LIDKÖPING

Gruppen träffas en söndagseftermiddag och en tisdagskväll i månaden. Utmana dig själv, på höghöjdsbanor eller i skidbacken. Gå på konfabio, paddla kanot, cykla dressin.
Konfirmationsgudstjänsterna äger rum vid fyra tillfällen de två första helgerna i juni.

Gruppen träffas i Mariakyrkan i Lidköping

Adam Henström
vik. församlingspedagog
0510-684 36

MUSIK-KONFA SUNNERSBERG

Gruppen träffas på onsdag eftermiddag och vissa söndagar då vi medverkar i gudstjänsten med sång och musik. Vi skriver texter, tonsätter, sjunger stämmor och kompar.
Konfirmationsgudstjänsten är 22 maj.

Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn.

Sophia Sahrin Granevik, präst
070-850 38 80

KONFA SÄVARE

Gruppen träffas en söndag i månaden under höst och vår samt fyra dagar första veckan på sommarlovet. Efter gudstjänsten på söndagarna äter vi tillsammans och avslutar 15.00. Vi åker på tre läger, 11-13 september, sportlovet och andra veckan på sommarlovet.
Konfirmationsgudstjänsten äger rum efter sista lägret.

Gruppens träffar alternerar mellan Saleby/Sävare/Majåker.

Doris Danielsson, präst
072-212 91 33

TISDAGS-KONFA SUNNERSBERG

En helt ”vanlig” konfagrupp som träffas på tisdag eftermiddag varje vecka. Ange tider.
Konfirmationsgudstjänsten är 8 maj.

Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn

Richard Burén, präst
070-820 38 81

KONFA KÅLLANDS-RÅDA

Under hösten träffas vi två gånger och då tillsammans med grupperna i Örslösa och Järpås. Från januari träffas gruppen på onsdagar varannan vecka 16.00-19.00.
Läger och dagsutflykter ingår.
Konfirmationsgudstjänsten är 30 augusti.

Gruppen träffas i Råda församlingshem.

Linda Björklund, församlingsassistent
070-23 45 805