Välkommen att bli konfirmand!

Under konfirmandtiden ges du möjlighet att utforska, upptäcka och dela saker tillsammans med andra. Att konfirmeras är att ge sig själv en chans att upptäcka vad kristen tro är. Upptäcka att det har med hela livet att göra.

Vi är 6 församlingar i Lidköpings kommun som tillsammans erbjuder nio olika konfagrupper med lite olika inriktning och utgångspunkt. Välj den grupp som passar dig bäst utifrån tid, plats och inriktning.

Hemsidan kommer vara uppdaterad med höstens konfagrupper inom kort, och då är du välkommen med din anmälan.
Du är välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.

VIP-KONFA

I Guds ögon är vi ”Very Important Person”. Den här gruppen vänder sig till ungdomar med funktionsvariationer.

Vi anpassar våra träffar utifrån hur gruppen ser ut, vilka funktionsvariationer som finns.

Anita Olausson, diakoniassistent
070-820 38 82

HELG-KONFA ÖRSLÖSA & TUN

Äventyr utomhus och inomhus! Vandring, grillning, läger och bad. Vi ses ca en söndag i månaden, plus tre lördagar under våren då vi åker på utflykter.
Start: 16 september

Konfirmationsgudstjänst: 20 augusti
Gruppen träffas i Örslösa kyrka/Tuns församlingshem.

Martin Ånestrand, präst
070-74 16 904

SOMMAR-KONFA SUNNERSBERG

Gruppen träffas på heltid de två första veckorna på sommarlovet 2023. Det blir även andra träffar under läsåret och minst två helgläger.

Mötesplats är Kyrkans gård-Lockörn och församlingshemmet i Otterstad.

Start: 25 september
Konfirmationsgudstjänst: 1 juli 2023

Sophia Sahrin Granevik, präst
070-820 38 80

Richard Burén, präst
070-820 38 81

KONFA I JÄRPÅS

Välkommen att hänga med på en övernattning och ungefär åtta korta vardagsträffar under hösten. Från januari träffas vi en dryg timme varje tisdag samt tre lördagar då vi åker på utflykter. Vi åker på ett längre läger i slutet av sommarlovet innan konfirmationen.
Start: söndag 11 september

Konfirmationsgudstjänst: lördag 19 augusti 2023
Gruppen träffas i Järpås församlingshem.

Anna-Karin Widnersson, präst
070-741 63 93

ÄVENTYRS-KONFA LIDKÖPING

Grupperna träffas en söndag och en tisdag i månaden, samt på läger. Utmana dig själv, på höghöjdsbanor eller i skidbacken. Konfirmationsgudstjänsterna äger rum de första helgerna i juni. Kickoff för grupperna äger rum den 17 augusti. Ungdomar som tillhör Lidköpings församling har företräde till platserna.

Gruppen träffas i Nicolaigården i Lidköping

Adam Henström, församlingspedagog
0703-74 74 02

Martin Westlin, ungdomsledare
0730-74 74 06

MUSIK-KONFA SUNNERSBERG

Träffas varje onsdag 16.00-18.00 i Kyrkskolan, Sunnersberg och vissa söndagar då konfirmanderna medverkar i gudstjänsten med sång och musik och dessutom minst två helgläger.

Start: 7 september
Konfirmationsgudstjänst: 13 maj 2023

Sophia Sahrin Granevik, präst
070-820 38 80

UPPLEVELSE-KONFA SÄVARE

Välkommen till upplevelse-konfa, här ligger vårt fokus på upplevelser!
Genom utflykter, läger och dagläger upptäcker och utforskar vi kristen tro på många olika sätt.
Vi träffas torsdagar kl. 16.00-18.00 i Majåkerskyrkan.
Konfirmationsgudstjänsten äger rum den 18 juni 2023.

Välkommen där du, dina frågor och din upplevelse är i fokus. 

Josephine Helmerson, församlingspedagog
0730-37 32 45

KYRKANS GÅRD-KONFA SUNNERSBERG

Gruppen träffas varje onsdag 16.00-18.00 och vissa söndagar då vi firar gudstjänst tillsammans och dessutom minst två helgläger.

Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn.

Start: 14 september
Konfirmationsgudstjänst: 6 maj 2023

Richard Burén, präst
070-820 38 81

KONFA I KÅLLANDS-RÅDA

Välkommen att hänga med på en övernattning och två söndagsträffar under hösten. Från januari träffas vi varannan onsdag (jämna veckor) samt tre lördagar då vi åker på utflykter. Vi åker på ett längre läger i slutet av sommarlovet innan konfirmationen.
Start: 11 september

Konfirmationsgudstjänst: 26 augusti
Gruppen träffas i Råda församlingshem.

Linda Björklund, församlingsassistent
070-23 45 805