Välkommen att bli konfirmand!

Under konfirmandtiden ges du möjlighet att utforska, upptäcka och dela saker tillsammans med andra. Att konfirmeras är att ge sig själv en chans att upptäcka vad kristen tro är. Upptäcka att det har med hela livet att göra.

Vi är 6 församlingar i Lidköpings kommun som tillsammans erbjuder nio olika konfagrupper med lite olika inriktning och utgångspunkt. Välj den grupp som passar dig bäst utifrån tid, plats och inriktning.

Hemsidan kommer vara uppdaterad med höstens konfagrupper den 1 maj, och då är du välkommen med din anmälan.
Du är välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.

VIP-KONFA

I Guds ögon är vi ”Very Important Person”. Den här gruppen vänder sig till ungdomar med funktionsvariationer.

Vi anpassar våra träffar utifrån hur gruppen ser ut, vilka funktionsvariationer som finns.

Anita Olausson, diakoniassistent
070-820 38 82

HELG-KONFA ÖRSLÖSA & TUN

Äventyr utomhus! Kanot och grillning. Vandring, läger och bad.
Mysiga träffar i Örslösa kyrka och i Tuns församlingshem.

Martin Ånestrand, präst
070-74 16 904

SOMMAR-KONFA SUNNERSBERG

Träffas framför allt de tre första veckorna på sommarlovet 2022. Det blir även ett par andra träffar under läsåret. Denna grupp är friluftsinriktad.

Start: 26 september
Konfirmationsgudstjänst: 2 juli 2022

Richard Burén, präst
070-820 38 81

KONFA I JÄRPÅS

Under hösten åker vi på en övernattning och träffas två lördagar. Från januari träffas vi varannan tisdag (jämna veckor) samt tre lördagar då vi åker på utflykter. Vi åker på ett längre läger i slutet av sommarlovet innan konfirmationen, som är helgen 20-21 augusti. Lördagarna och lägret på sommarlovet har vi tillsammans med konfirmanderna i Örslösa och Kållands-Råda församlingar.

Gruppen träffas i Järpås församlingshem.

Anna-Karin Widnersson, präst
070-741 63 93

ÄVENTYRS-KONFA LIDKÖPING

Grupperna träffas en söndag och en tisdag i månaden, samt på läger. Utmana dig själv, på höghöjdsbanor eller i skidbacken. Du kan välja mellan en version med dagläger och en version med övernattning. Konfirmationsgudstjänsterna äger rum de första helgerna i juni. Kickoff för grupperna äger rum vecka 33.

Gruppen träffas i Nicolaigården i Lidköping

Adam Henström
vik. församlingspedagog
0510-684 36

MUSIK-KONFA SUNNERSBERG

Träffas varje onsdag 16.00-18.00 i Kyrkskolan, Sunnersberg och vissa söndagar då konfirmanderna medverkar i gudstjänsten med sång och musik.

Start: 8 september
Konfirmationsgudstjänst: 14 maj 2022

Sophia Sahrin Granevik, präst
070-820 38 80

UPPLEVELSE-KONFA SÄVARE

Välkommen till upplevelse-konfa, här ligger vårt fokus på upplevelser!
Genom utflykter, läger och dagläger upptäcker och utforskar vi kristen tro på många olika sätt.
Vi träffas torsdagar kl 15.30-.17.30.
Konfirmationsgudstjänsten äger rum den 19 juni 2022.

Välkommen där du, dina frågor och din upplevelse är i fokus. 

 Gruppen träffas i Majåkerskyrkan

Josephine Helmerson, församlingspedagog
0730-37 32 45

TISDAGS-KONFA SUNNERSBERG

Träffas varje tisdag 16.00-18.00 på Kyrkans gård-Lockörn och vissa söndagar då vi firar gudstjänst tillsammans.

Start: 7 september
Konfirmationsgudstjänst: 7 maj 2022

Richard Burén, präst
070-820 38 81

KONFA I KÅLLANDS-RÅDA

Under hösten åker vi på en övernattning och träffas två lördagar. Från januari träffas vi varannan onsdag (jämna veckor) samt tre lördagar då vi åker på utflykter. Vi åker på ett längre läger i slutet av sommarlovet innan konfirmationen, som är den 27 augusti. Lördagarna och lägret på sommarlovet har vi tillsammans med konfirmanderna i Örslösa och Järpås församlingar.

Gruppen träffas i Råda församlingshem.

Linda Björklund, församlingsassistent
070-23 45 805