HELG-KONFA ÖRSLÖSA & TUN

Tider:
2021
Söndag 12 september         Första träff kl 10 i Tuns kyrka
Lö-sö 18-19 september       Läger på Åh stiftsgård, Ljungskile
Lördag 23 oktober
Lördag 11 december

2022
Söndag 30 januari
Söndag 27 februari
Lö-sö 26-27 mars               (ej övernattning)
Lö-sö 23-24 april                (ej övernattning)
Lö-sö 21-22 maj                 (ej övernattning)

Fem dagar i augusti före skolstart: Stort läger på fin lägergård

Söndag 4 september          Konfirmationsmässa

Platser:
Örslösa kyrka och Tuns församlingshem.
Några träffar är i Råda församlingshem tillsammans med konfirmander från Råda och Järpås.

Martin Ånestrand, präst
070-74 16 904
martin.anestrand@svenskakyrkan.se

ANMÄLAN

Ta del av vår personuppgiftshantering inför och under konfirmation