Kontakta oss

Lidköpings församling

Adam Henström, vik. församlingspedagog
Telefon: 0510-684 36
Mail: adam.henstrom@svenskakyrkan.se

Expedition: 0510-684 00
Mail: lidkoping.pastorat@svenskakyrkan.se

Sunnersbergs församling

Richard Burén, präst
Telefon: 070-820 38 81
Mail: richard.buren@svenskakyrkan.se

Sophia Sahrin Granevik, präst
Telefon: 070-850 38 80
Mail: sophia.sahrin.granevik@svenskakyrkan.se

Expedition: 0510-48 40 80

Sävare församling

Doris Danielsson, präst
Telefon: 072-212 91 33
Mail: doris.danielsson2@svenskakyrkan.se

Expedition: 0510-500 26
Mail: savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Södra Kållands pastorat

Linda Björklund, församlingsassistent
Telefon: 070-23 45 805
Mail: linda.bjorklund@svenskakyrkan.se

Mats Bengtsson, präst
Telfon: 0510-0510-48 52 14
Mail: mats.bengtsson@svenskakyrkan.se

Expedition: 0510-48 52 00
Mail: sodrakallandspastorat@svenskakyrkan.se