MUSIK-KONFA SUNNERSBERG

Gruppen träffas på onsdag eftermiddag och vissa söndagar då vi medverkar i gudstjänsten med sång och musik. Vi skriver texter, tonsätter, sjunger stämmor och kompar.
Konfirmationsgudstjänsten är 22 maj.

Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn

Sophia Sahrin Granevik, präst
070-850 38 80

ANMÄLAN