SOMMAR-KONFA SUNNERSBERG

Gruppen träffas några gånger på höstterminen och vårterminen. De två första veckorna på sommarlovet ses gruppen varje dag. Den första veckan är ett läger. Den andra veckan träffas vi på dagtid. Konfirmationsgudstjänsten är 3 juli.

Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn och i församlingshemmet i Otterstad.

Richard Burén, präst
070-820 38 81

ANMÄLAN