TISDAGS-KONFA SUNNERSBERG

En helt ”vanlig” konfagrupp som träffas på tisdag eftermiddag varje vecka. Ange tider.
Konfirmationsgudstjänsten är 8 maj.

Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn

Richard Burén, präst
070-820 38 81

ANMÄLAN