VIP-KONFA

I Guds ögon är vi ”Very Important Person”. Den här gruppen vänder sig till ungdomar med funktionsvariationer.
Gruppen erbjuds vartannat år, nästa gång hösten 2021.

Anita Olausson, diakoniassistent
070-820 38 82

ANMÄLAN