VIP-KONFA

I Guds ögon är vi ”Very Important Person”. Den här gruppen vänder sig till ungdomar med funktionsvariationer.

Vi anpassar våra träffar utifrån hur gruppen ser ut, vilka funktionsvariationer som finns.

Anita Olausson, diakoniassistent
070-820 38 82

ANMÄLAN