Välkommen att bli konfirmand!

Under konfirmandtiden ges du möjlighet att utforska, upptäcka och dela saker tillsammans med andra. Att konfirmeras är att ge sig själv en chans att upptäcka vad kristen tro är. Upptäcka att det har med hela livet att göra.

Vi är 4 församlingar och pastorat i Lidköpings kommun som erbjuder sex olika konfagrupper med lite olika inriktning och utgångspunkt. Du är välkommen att anmäla dig till den grupp som passar dig bäst utifrån tid, plats och inriktning.
Du har alltid en garanterad plats i konfagruppen i den församling där du bor. Om du anmält dig till någon annan församling och den gruppen blir full kan du hamna på reservplats eller bli erbjuden ditt andrahandsval.

Du är välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du under respektive konfirmandalternativ.

Funkis-konfa

I Guds ögon är vi ”Very Important Person”. Den här gruppen vänder sig till ungdomar med funktionsvariationer.

Vi anpassar våra träffar utifrån hur gruppen ser ut, vilka funktionsvariationer som finns.

Funkis-konfa erbjuds vartannat år, ta därför chansen i år!

Anita Olausson 0739-88 02 39

KONFA-ÄVENTYR RÅDA FÖRSAMLINGSHEM

Välkommen till Södra Kållands pastorats konfa!

Tillsammans kommer vi fundera och lära oss mer om kristen tro, kyrkan, oss själva och vår plats i världen.

Vi startar upp med en första träff i Råda församlingshem 20 augusti kl.18:00, då alla konfirmander och föräldrar är välkomna. Sedan träffas grupperna varannan onsdag 15:30:00-18:00. Under året åker vi även på äventyrsdagar, på ett läger till Idre på sportlovet och övernattning i slutet av sommarlovet.

Gruppen träffas i Råda församlingshem.

Start: tisdag 20/8 18:00 i Råda församlingshem.
Konfirmationsgudstjänst: 30 & 31 augusti 2025  i Mellby kyrka

Linda Björklund, församlingsassistent
070-23 45 805

KONFA-ÄVENTYR OTTERSTADS FÖRSAMLINGSHEM-SUNNERSBERG

Ett sommarkonfa-äventyr som riktar sig till dig som önskar en kortare och mer intensiv tid av konfirmationsläsning som sker de första två veckorna på sommarlovet 2025 (med undantag för midsommarhelgen).

Vi träffas första gången den 1 december och sedan ett par gånger under vårterminen.

Vi vill ge dig möjligheten att lära känna dig själv, andra, Gud och skapelsen. Detta gör vi genom uteäventyr och praktiska moment. Vill sätta dig och dina frågor i fokus.

För konfirmander i denna grupp är det ej obligatoriskt att åka med på läger till Idre vecka 7.

Start: 1 december 2024 klockan 10.00 Otterstad kyrka
Konfirmationsgudstjänst: 28 juni 2025

Linnéa Smedman, församlingsassistent 
070-858 70 09

KONFA-ÄVENTYR LIDKÖPING

Utmana dig själv, på höghöjdsbanor eller i skidbacken. Lär känna Gud och nya vänner. Tillsammans utforskar vi den kristna tron på många olika sätt.

Kickoff för grupperna äger rum den 27 augusti kl.17.00 i Nicolaigården.

Konfirmationsgudstjänsterna äger rum de första helgerna i juni.

Grupperna träffas en tisdag och en helgdag i månaden, samt på läger. Vi träffas i Nicolaigården i Lidköping

Ungdomar som tillhör Lidköpings församling har företräde till platserna.

Maria Djurberg, församlingspedagog
0703-74 74 02

KONFA-ÄVENTYR KYRKANS GÅRD LOCKÖRN- SUNNERSBERG

Gruppen träffas varannan onsdag 16.00-18.00 på Kyrkans gård lockörn och ett antal söndagar under året.

Vi vill ge dig möjligheten att lära känna dig själv, andra, Gud och skapelsen. Detta gör vi genom att träffas och hitta på olika aktiviteter och lär oss tillsammans. Vi vill ha dig och dina frågor och funderingar i fokus.

Övernattning samt läger till Idre veckan 7 ingår.

Start: 11 september
Konfirmationsgudstjänst: 17 maj 2025

Linnéa Smedman, församlingsassistent
070-858 70 09

KONFA-ÄVENTYR MAJÅKERSKYRKAN-SÄVARE

Välkommen till konfirmation i Majåkerskyrkan, här ligger vårt fokus på upplevelser!
Genom utflykter, läger och dagläger upptäcker och utforskar vi kristen tro på många olika sätt.

Kick off för konfirmandäventyret 2024-2025, är den 29/8 i Majåkerskyrkan klockan 18.00!

Vi träffas torsdagar kl. 16.00-18.00.
Konfirmationsgudstjänst sker den 1 juni 2025.

Josephine Stenberg, församlingspedagog
0730-37 32 45