Välkommen att bli konfirmand!

Under konfirmandtiden ges du möjlighet att utforska, upptäcka och dela saker tillsammans med andra. Att konfirmeras är att ge sig själv en chans att upptäcka vad kristen tro är. Upptäcka att det har med hela livet att göra.

Vi är 4 församlingar och pastorat i Lidköpings kommun som erbjuder X olika konfagrupper med lite olika inriktning och utgångspunkt. Du är välkommen att anmäla dig till den grupp som passar dig bäst utifrån tid, plats och inriktning.
Du har alltid en garanterad plats i konfagruppen i den församling där du bor. Om du anmält dig till någon annan församling och den gruppen blir full kan du hamna på reservplats eller bli erbjuden ditt andrahandsval.

Du är välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du under respektive konfirmandalternativ.

VIP-KONFA

I Guds ögon är vi ”Very Important Person”. Den här gruppen vänder sig till ungdomar med funktionsvariationer.

Vi anpassar våra träffar utifrån hur gruppen ser ut, vilka funktionsvariationer som finns.

VIP-konfa erbjuds vartannat år, och nästa gång blir 2024-2025.

Anita Olausson, diakoniassistent
070-820 38 82

KONFA-ÄVENTYR RÅDA FÖRSAMLINGSHEM

Välkommen till Södra Kållands pastorats konfa!
Under året upplever vi mycket tillsammans och funderar på: Vem är Gud? Vem är jag, Vem vill jag vara? Vad har tron med mitt liv att göra?

Vi ses en onsdag/månad, åker på utflykter och läger tillsammans.

Gruppen träffas i Råda församlingshem.

Start: söndag 3/9 kl 10 i Råda kyrka.
Konfirmationsgudstjänst: 1 juni i Mellby kyrka

Linda Björklund, församlingsassistent
070-23 45 805

KONFA-ÄVENTYR OTTERSTADS FÖRSAMLINGSHEM-SUNNERSBERG

Ett sommarkonfa-äventyr som riktar sig till dig som önskar en kortare och mer intensiv tid av konfirmationsläsning. Vi träffas en gång i månaden från den 12 november samt under de två första veckorna på sommarlovet 2024 (med undantag för midsommarhelgen). Konfatiden innehåller bland annat paddling, cykling, vandring och övernattning. Vill sätta dig och dina frågor i fokus.

Start: 12 november 2023
Konfirmationsgudstjänst: 29 juni 2024

Linnéa Smedman, församlingsassistent 
070-858 70 09

KONFA-ÄVENTYR LIDKÖPING

Grupperna träffas en helgdag och en tisdag i månaden, samt på läger. Utmana dig själv, på höghöjdsbanor eller i skidbacken. Konfirmationsgudstjänsterna äger rum de första helgerna i juni. Kickoff för grupperna äger rum den i samband med skolstarten v. 33. Ungdomar som tillhör Lidköpings församling har företräde till platserna.

Gruppen träffas i Nicolaigården i Lidköping

Martin Westlin, ungdomsledare
0730-74 74 06

Karin Enerbäck, kyrkoherde
0732-74 74 50

KONFA-ÄVENTYR KYRKANS GÅRD LOCKÖRN- SUNNERSBERG

Gruppen träffas en onsdag 16.00-18.00 och en söndag i månaden. Vi vill ge dig möjligheten att lära känna dig själv, andra, Gud och skapelsen. Detta gör vi genom att träffas och hitta på olika aktiviteter och lär oss tillsammans. Vi vill ha dig och dina frågor och funderingar i fokus. Övernattning samt läger ingår.

Start: 13 september
Konfirmationsgudstjänst: 18 maj 2024

Linnéa Smedman, församlingsassistent
070-858 70 09

KONFA-ÄVENTYR MAJÅKERSKYRKAN-SÄVARE

Välkommen till konfirmation i Majåkerskyrkan, här ligger vårt fokus på upplevelser!
Genom utflykter, läger och dagläger upptäcker och utforskar vi kristen tro på många olika sätt.

Kick off för konfirmandäventyret 2023-2024, är den 31/8 i Majåkerskyrkan klockan 18.00!

Vi träffas torsdagar kl. 16.00-18.00.
Konfirmationsgudstjänst sker den 2 juni 2024.

Josephine Helmerson, församlingspedagog
0730-37 32 45