Anmälan

Du har alltid en garanterad plats i konfagruppen i den församling där du bor.
Om du anmält dig till någon annan församling och den gruppen blir full kan
du hamna på reservplats eller bli erbjuden ditt andrahandsval, så ange både
första- och andrahandsval.

 

Anmäl dig här

Tänk på!
Grupperna kan inte vara hur stora som helst, därför vill vi att du gör ett andrahandsval.