KONFA-ÄVENTYR LIDKÖPING

Vårt koncept är upplevelsebaserat. Gruppen träffas en tisdag och en helgdag i månaden, samt på läger. Äventyrskonfa innehåller bland annat övernattningar, höghöjdsbanor och en lägervecka i Idre fjäll med mera. Det är tillfällen som både utvecklar dig som person och gör att gemenskapen i gruppen växer. Under året upptäcker vi tillsammans och funderar på frågor som är viktiga för oss och genom det lär vi känna den kristna tron. Vi har även träffar i Nicolaigården (vår hemmaplan) en tisdag i månaden och vissa helger. I arbetet finns det med unga ledare som själva varit konfirmander.

I samarbete med vårdnadshavare kan övernattningsfritt alternativ erbjudas.

Kickoff för grupperna äger rum 27 augusti 2024 kl. 17.00-18.30

Konfirmationsgudstjänsterna äger rum de första helgerna i juni 2025.

Information om du fått plats eller inte, kommer i början av augusti via brev.
Till dig som fått plats, kommer en bekräftelse samt en inbjudan till en kickoff.
Till dig som inte fått plats erbjuds andra konfagrupper i närliggande församlingar.

OBS! Ungdomar som tillhör Lidköpings församling har företräde till platserna ifall det blir fullt.

Om du vill se mer av hur verksamheten ser ut, följ gärna @Konfa_Lisch

Maria Djurberg, församlingspedagog
0703-74 74 02
maria.djurberg@svenskakyrkan.se

ANMÄLAN

Se lite korta filmer från tidigare års äventyrsläger!
Sist i spellistan finns även intervjuer med några konfirmandföräldrar, som ger deras bild av barnens konfatid.

Ta del av vår personuppgiftshantering inför och under konfirmation