Föräldrar

Som förälder till en tonåring har du en viktig roll. Så även i konfirmationsarbetet. Vi vill att ni uppmuntrar er tonåring att ta chansen att bli konfirmand. Vi står för allas lika värde, och är noga med att tala om respekt för alla. Samtal om liv och den kristna tron varvas med aktiviteter som utvecklar ungdomarna både i grupp och som individ. Det finns flera alternativ för konfirmation och även grupper för elever i särskola. Har du några frågor om konfirmation och vad den innebär kan du kontakta någon av våra ansvariga.