KONFA I KÅLLANDS-RÅDA

Att konfirmeras är att ge sig själv en chans! Under konfirmationsåret är vi med om mycket tillsammans. Vi pratar, leker, pysslar, målar, åker på läger, ber och firar gudstjänst och andakt.
Vi funderar på vad kristen tro är:

Vem är Gud? Vem är Jesus?
Vem är jag och vem vill jag vara? Vad har tron med mitt liv att göra?

Vi pratar om dop och nattvard, kyrkoåret och våra högtider, livets gåva och dess gräns, vad kyrkan och församlingen är, och hur vi kan göra världen till en bättre plats att leva på.

HÖSTTERMINEN
Vi börjar vårt år tillsammans med en konfirmandupptakt där konfirmander, föräldrar, syskon och ledare träffas och firar gudstjänst, fikar och går igenom året som ligger framför. Upptakten sker söndagen den 11 september kl 10.00 i Råda kyrka.

Onsdagen den 21 september har vi en första träff där vi leker och lär känna varandra och går igenom helgens läger.

Fredag-lördag 23-24 september åker vi till stiftsgården Flämslätt utanför Skara på ett lägerdygn. Känner du dig osäker inför att sova borta kontakta oss eller skriv det i anmälan.

Under höstterminen träffas vi också två söndagar, 30 oktober och 11 december i Råda församlingshem. Vi firar gudstjänst, gör någon aktivitet och äter tillsammans dessa dagar.

VÅRTERMINEN
Från januari träffas vi varannan onsdag (jämna veckor) kl 15:30-18 i Råda församlingshem. Vi börjar varje träff med mellanmål. Under vårterminen åker vi på tre utflykter tillsammans med konfirmanderna i Örslösa och Järpås församlingar. Dessa är lördagarna 18 mars, 15 april och 13 maj.

I slutet av sommarlovet åker vi på ett lite längre läger tillsammans med konfirmanderna i Örslösa och Järpås församlingar.

KONFIRMATION
Konfirmandåret avslutas till sist med konfirmationen, som är den 26 augusti i Mellby kyrka.
Vill du veta mer om Kållands-Råda församling och Södra Kållands pastorat kan du besöka hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/sodrakalland
Undrar du något eller vill prata med oss är du välkommen att ringa eller skicka epost.

Linda Björklund, församlingsassistent
070-23 45 805
linda.bjorklund@svenskakyrkan.se

ANMÄLAN

Ta del av vår personuppgiftshantering inför och under konfirmation