KONFA-ÄVENTYR I RÅDA FÖRSAMLINGSHEM

Att konfirmeras är att ge sig själv en chans! Under konfirmationsåret är vi med om mycket tillsammans. Vi pratar, leker, pysslar, målar, åker på läger, ber och firar gudstjänst och andakt.
Vi funderar på vad kristen tro är:

Vem är Gud? Vem är Jesus?
Vem är jag och vem vill jag vara? Vad har tron med mitt liv att göra?

Vi pratar om dop och nattvard, kyrkoåret och våra högtider, liv och död, vad kyrkan är, och vårt gemensamma ansvar för allt skapat.

UPPTAKT OCH ONSDAGSTRÄFFAR
Konfirmandåret innehåller en upptakt, onsdagsträffar 1 g/månaden, tre lördagsträffar, läger samt förstås en avslutande konfirmation.

Vi börjar vårt år tillsammans med en konfirmandupptakt där konfirmander, föräldrar, syskon och ledare träffas och firar gudstjänst, fikar och går igenom året som ligger framför. Upptakten sker söndagen den 3 september kl 10.00 i Råda kyrka.

Från och med den 20 september ses vi en onsdag i månaden i Råda församlingshem. Träffen börjar med möjlighet till mellanmål 15.30-16.00. Själva konfirmandträffen pågår 16.00-18.00.
Datumen för årets onsdagsträffar är:
20/9, 18/10, 22/11, 20/12, 24/1, 21/2, 20/3, 18/4, och 22/5.

LÄGER
29-30 september åker vi på ett lägerdygn till stiftsgården Flämslätt utanför Lerdala.

På sportlovet vecka 7 2024 åker vi till Idre för konfirmandläger tillsammans med alla konfirmander i Lidköpings kommun. Men vi har eget boende och gör det mesta i den egna konfirmandgruppen. För detta läger tillkommer en kostnad för liftkort och skidhyra om en vill åka skidor. Det ordnas även andra aktiviteter för de som inte åker skidor.

Om det finns osäkerhet inför att sova borta - kontakta oss eller skriv det i anmälan. Likaså om det finns andra skäl till varför det blir svårt med läger.

KONFA-LÖRDAGAR
Vi träffas tre heldagar under året, en på hösten och två på våren, då vi gör lite olika utflykter. Dessa dagar pågår kl 10.00-16.00.
Datumen för årets konfalördagar är:
18/11, 27/4 och 25/5.

KONFIRMATION
Konfirmandåret avslutas till sist med konfirmationen, som är den 1 juni i Mellby kyrka.
Inför konfirmationen ses vi onsdag 29/5 för genrep i Mellby kyrka.

Vill du veta mer om Kållands-Råda församling och Södra Kållands pastorat kan du besöka hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/sodrakalland
Undrar du något eller vill prata med oss är du välkommen att ringa eller skicka epost.

Linda Björklund, församlingsassistent
070-23 45 805
linda.bjorklund@svenskakyrkan.se

ANMÄLAN

Ta del av vår personuppgiftshantering inför och under konfirmation