UPPLEVELSE-KONFA SÄVARE

Konfirmationstiden handlar om en upplevelse av Gud och frågor som, vem är jag och vem kan jag lita på? Här i Sävare församling erbjuder vi upplevelse-konfa, där fokus ligger på att upptäcka, uppleva och utforska kristen tro på många olika sätt. Vi tror på en levande Gud och alltså måste konfirmationstiden också vara levande. Välkommen till en konfirmationstid där du, dina frågor och din upplevelse står i centrum.

Vi träffas torsdagar kl. 16.00-18.00 i Majåkerskyrkan.
Terminen startar v. 34, torsdagen den 25 augusti.

Konfirmationsgudstjänsten äger rum den 18 juni 2023.

Välkommen till en konfirmandtid där du, dina frågor och upplevelser är i fokus.

Läger
3-4 september, Vidablick
12-19 februari, Idre fjäll

Är du nyfiken och vill veta mer?
Du är varmt välkommen till vår informationskväll den 7 juni kl. 18.00 i Majåkerskyrkan, eller på vår första träff den 25 augusti.

Varmt välkommen!

Josephine Helmerson, församlingspedagog
0730-37 32 45
josephine.helmerson@svenskakyrkan.se

ANMÄLAN

Här kan du se lite filmer om upplevelse-konfa!

 

 

Ta del av vår personuppgiftshantering för våra barn- ungdomsgrupper