Kontakta oss

Lidköpings församling

Adam Henström, församlingspedagog
Telefon: 0703-74 74 02
Mail: adam.henstrom@svenskakyrkan.se

Martin Westlin, ungdomsledare
Telefon: 0730-74 74 06
Mail: martin.westlin@svenskakyrkan.se

Expedition: 0510-684 00
Mail: lidkoping.pastorat@svenskakyrkan.se

Sunnersbergs församling

Richard Burén, präst
Telefon: 070-820 38 81
Mail: richard.buren@svenskakyrkan.se

Sophia Sahrin Granevik, präst
Telefon: 070-850 38 80
Mail: sophia.sahrin.granevik@svenskakyrkan.se

Expedition: 0510-48 40 80

Sävare församling

Josephine Helmerson, församlingspedagog
Telefon: 0730-37 32 45
Mail: josephine.helmerson@svenskakyrkan.se

Expedition: 0510-500 26
Mail: savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Södra Kållands pastorat

Linda Björklund, församlingsassistent
Telefon: 070-23 45 805
Mail: linda.bjorklund@svenskakyrkan.se

Martin Ånestrand, präst
Telefon: 070-74 16 904
Mail: martin.anestrand@svenskakyrkan.se

Expedition: 0510-48 52 00
Mail: sodrakallandspastorat@svenskakyrkan.se