SOMMAR-KONFA SUNNERSBERG

Träffas framför allt de två första veckorna på sommarlovet 2023. Det blir även ett par andra träffar under läsåret. Denna grupp är friluftsinriktad.

Start: 25 september
Konfirmationsgudstjänst: 1 juli 2023

Sophia Sahrin Granevik, präst
070-820 38 80

Richard Burén, präst
070-820 38 81

ANMÄLAN

Ta del av vår personuppgiftshantering inför och under konfirmation